November 12, 2018

Hvordan spare penger i hverdagen?

Skaff deg en oversikt over økonomien

Dersom du merker at økonomien begynner å bli trang, bør du først og fremst skaffe deg en oversikt over alle utgifter og inntekter. Ofte når man setter opp et budsjett innser man hvor mye av lønnen som faktisk går til forbruk - og ting man strengt tatt ikke trenger. Med et budsjett blir det fort tydelig hvilke utgiftsposter du fint kan kutte. Husk å ta utgangspunkt i de to-tre siste månedene, slik at du får et mest mulig realistisk budsjett.


Bygg opp en buffer av sparepenger

En buffer kan spare deg for mye trøbbel dersom det plutselig dukker opp en uventet utgift. Et gjennomgående tips fra forbrukerøkonomer er at du bør ha minst én til to månedslønner tilgjengelig på sparekontoen til enhver tid. Dersom sparekontoen står tom er dette noe man bør prioritere. En bufferkonto gir deg den økonomiske tryggheten man trenger i hverdagen. Ingen er immune mot uhell eller uforutsette hendelser, og ofte dukker disse kjedelige utgiftspostene når du minst venter det eller på verst tenkelig tidspunkt.


Skaff deg flere kontoer

For å unngå at du drar kortet så lenge saldoen tillater det, og i prosessen glemmer å sette til side et tilstrekkelig beløp for å dekke regninger og faste utgifter, kan det være lurt å opprette flere kontoer. Med to kontoer kan du sette av det du trenger for å dekke faste utgifter, mens det som står igjen på lønnskontoen, eller forbrukskontoen, skal dekke resten. Husk likevel å ta høyde for løpende forbruk som mat og eventuelt barneklær.


Samle smålån

Sitter du på flere smålån og lurer på hvordan du kan spare penger på å samle gjelden?

Smålån er også lån uten sikkerhet, men på grunn av det lille beløpet har slike lån som regel mye høyere rente enn andre lån. I motsetning til forbrukslån som har en nominell rente på 12-14 prosent, har smålån og kreditter en gjennomsnittlig rente på 20-30 prosent. Sannsynligheten er derfor stor for at du får et nytt refinansieringslån med lavere rente.


Har du flere smålån stående hos ulike finansinstitusjoner, kan du spare enda mer penger. Ved å samle all gjeld til et felles lån kan du kutte ut alle doble renteutgifter og gebyrer. Bare her kan du spare flere hundrelapper i måneden. Ønsker du å se hvor mye du kan spare ved å refinansiere smålån hos Axo Finans? Bruk lånekalkulatoren vår til å sammenligne din eksisterende gjeld med et nytt lån gjennom oss.

Posted by: Henrik Gabrielsen at 11:59 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 412 words, total size 7 kb.

<< Page 1 of 1 >>
13kb generated in CPU 0.15, elapsed 0.1152 seconds.
30 queries taking 0.089 seconds, 40 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.