October 29, 2019

Budsjett

Poster i budsjettet:


  • Mat
  • Strøm
  • Telefon
  • Internett
  • Fagforening
  • Klær
  • Sparing
  • Annet
more...

Posted by: Henrik Gabrielsen at 01:50 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 17 words, total size 1 kb.

Økonomi og sånt

Følg med på TVNorge i kveld - da kommer nemlig jeg på TV for å gi økonomiske råd i miniprogrammet Økonomi og sånt. Det blir spennende!

Posted by: Henrik Gabrielsen at 01:45 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 29 words, total size 1 kb.

Gode låneformidlere

Lendo

Posted by: Henrik Gabrielsen at 01:44 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 8 words, total size 1 kb.

November 12, 2018

Gode sparetips

Skaff deg en oversikt over økonomien

Dersom du merker at økonomien begynner å bli trang, bør du først og fremst skaffe deg en oversikt over alle utgifter og inntekter. Ofte når man setter opp et budsjett innser man hvor mye av lønnen som faktisk går til forbruk - og ting man strengt tatt ikke trenger. Med et budsjett blir det fort tydelig hvilke utgiftsposter du fint kan kutte. Husk å ta utgangspunkt i de to-tre siste månedene, slik at du får et mest mulig realistisk budsjett.


Bygg opp en buffer av sparepenger

En buffer kan spare deg for mye trøbbel dersom det plutselig dukker opp en uventet utgift. Et gjennomgående tips fra forbrukerøkonomer er at du bør ha minst én til to månedslønner tilgjengelig på sparekontoen til enhver tid. Dersom sparekontoen står tom er dette noe man bør prioritere. En bufferkonto gir deg den økonomiske tryggheten man trenger i hverdagen. Ingen er immune mot uhell eller uforutsette hendelser, og ofte dukker disse kjedelige utgiftspostene når du minst venter det eller på verst tenkelig tidspunkt.


Skaff deg flere kontoer

For å unngå at du drar kortet så lenge saldoen tillater det, og i prosessen glemmer å sette til side et tilstrekkelig beløp for å dekke regninger og faste utgifter, kan det være lurt å opprette flere kontoer. Med to kontoer kan du sette av det du trenger for å dekke faste utgifter, mens det som står igjen på lønnskontoen, eller forbrukskontoen, skal dekke resten. Husk likevel å ta høyde for løpende forbruk som mat og eventuelt barneklær.

Posted by: Henrik Gabrielsen at 11:59 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 258 words, total size 3 kb.

<< Page 1 of 1 >>
12kb generated in CPU 0.02, elapsed 0.0417 seconds.
30 queries taking 0.028 seconds, 48 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.